SOZIALA

SOCIAL

Soziala, Ikatza Argazkilari Elkarteak hilabetero bere bazkideen artean aurrera erameten duten lehiaketa da, bertan bazkideek 2 argazki aurkezu behar dituzte, bat librea eta bestea hilabetean aukeratu den gaiari buruz. Argazkiak hilabetean bertan ateratakoak izan behar dute eta hilabetea pasa ondoren Ikatza Argazkilari Elkartean bazkideen artean baloratu eta komentatzen dira urteko klasifikazio bat sortuz eta urte bukaeran garaileak saria jasos.

El social de Ikatza Argazkilari Elkartea se lleva a cabo mensualmente entre los socios, en el que cada mes deben presentar 2 fotografías, una libre y otra sobre el tema elegido. Las fotografías deberán ser tomadas en el mismo mes y una vez pasado, las fotos se valoran en la Sociedad Fotográfica Ikatza y se comentan entre los socios creando una clasificación anual y seleccionando al ganador con las mejores puntuaciones a final del año.

URTARRILA | ENERO

TXURIA | BLANCO

OTSAILA | FEBRERO

BAKARDADEA | SOLEDAD

MARTXOA | MARZO

HIRU | TRES

APIRILA | ABRIL

ABSTRAKZIOA | ABSTRACCIÓN

MAIATZA | MAYO

Mugimendua eta lasaitasuna | MOVIMIENTO Y QUIETUD

EKAINA | JUNIO

Silueta | Silueta

UZTAILA | JULIO

EMOZIOA | EMOCIÓN

ABUZTUA | AGOSTO

KALEAN | CALLEJERA

IRAILA | SEPTIEMBRE

KONTRAARGI | CONTRALUZ

URRIA | OCTUBRE

LASAITASUNA | TRANQUILIDAD

AZAROA | NOVIEMBRE

MINIMALISMOA | MINIMALISMO

ABENDUA | DICIEMBRE

ZAHARRA | ANTIGUO